Barnehagen deltar på svømmekurs.

Myrsnipa barnehage har fått plass på svømmekurs med Stavanger Svømmeklubb.

Hver fredag drar barnehagen på "Svømmekurs" med 10 barn ("Turgruppa") til basseng på Eiganes skole i Stavanger.

Dette kurset går over 10 ganger. Barna er i bassenget i 30 minutt hver gang.

Målet med dette kurset er å gjøre barna tryggere i og ved vann slik at barnas svømmeferdigheter bedres.

Barna må følge instruktørene sine beskjeder og gjøre de de blir vist. De skal bl.a plaske med hender og føtter, blåse bobler med munn og nese, flytte en ball med nese, panne, hinke frem og tilbake i bassenget osv. Alt dette er med på at barna skal bli vant til å få vann i ansiktet. De øver også på bevegelser til svømming.

Alle barna er kjempeflinke og ser ut til å storkose seg i vannet.

Svømmeopplæring for barnehager.