GLEDING-DET MOTSATTE AV MOBBING

Tema for året 2019-2020 er GLEDING.

I Myrsnipa barnehage skal vi ha et stort fokus på sosial og emosjonell kompetanse. Vi skal styrke barna i å møte de utfordringer som kan oppstå, og vi skal støtte dem i å utvikle en sterk selvtillit og et positivt selvbilde.Barna skal oppleve en barnehage hvor verdier som inkludering, verdighet og vennskap har en tydelig forankring. Hos oss skal vi jobbe for å gjøre hverandre gode. Ved å vise at vi bryr oss om hverandre, og at vi ønsker det beste for hverandre skaper vi en trygg og god barnehage, hvor både små og store vil trives.