Barna på Hakkespett har laget Fortellinger og illustrert fortellingene.

Hakkespettavdeling i Myrsnipa barnehage er "stor" avdeling. Kommunikasjon, språk og tekst er et fagområdet vi er opptatt av. Nå vi leser bøker så kan vi også fortelle hvem som er forfatter og hvem som har illustrert boka. En dag fant en voksen ut at barna skulle få lage en fortelling selv. Gruppen ble delt i to. Hver gruppe laget sin egen fortelling. Den voksne startet med "Det var en gang" så fikk barna etter tur si litt hver. Det ble to herlige fortellinger. En annen dag tok vi frem fortellingene igjen og da "illustrerte" vi fortellingene. Det ble mange flotte tegninger.

Her er det barna som er forfattere og illustratører.

 

FORTELLINGENE:

FORTELLINGEN OM VALPEN, JENTA OG GUTTEN

 

FORTELLINGEN OM BILEN JENNY