KREATIVITET OG SKAPERGLEDE

Vi er opptatt av at barna skal oppleve gleden av å skape noe selv.

Vi er mye ute og ofte finner vi materialer ute i naturen
som vi bruker i arbeidet vårt i barnehagen.