Litt historie om Myrsnipa Barnehage.

15. juni 1989 ble barnehagen offesielt åpnet. Det var flere initiativtakere som jobbet i Statoil som stiftet en andelsbarnehage for Statoilansatte. De første årene ble det kun tatt inn barn av Statoilansatte foreldre. Det var da 2 avdelinger fra 0-6 år.