Planleggingsdager 2019-2020

Planleggingsdager høst 2019: 

  • Torsdag 15 august 2019

  • Fredag 16 august 2019 

  • Fredag 15 november 2019

 

Planleggingsdager vinter/vår 2020

  • Tirsdag 14 april 2020

  • Fredag 22 mai 2020

 

Barnehagen holder stengt ved alle planleggingsdagene.

 

Planleggingsdagene for barnehageåret  2019-2020 ble vedtatt i SU 24.06.2019