Foreldrebetaling f.o.m 01.01.2020

Gjeldene betalingsats følger de til enhver tid gjeldene satsene for makspris i barnehage. Betalingsats pr 01.01.2020 er : kr 3135. Kostpris pr 01.01.2020 er satt til kr 450kr

 

 
What do you want to do ?
New mail