Planleggingsdager 2020-2021

Planleggingsdager høst 2020: 

  • Torsdag 13 august 2020

  • Fredag 14 august 2020 

  • Fredag 13 november 2020

 

Planleggingsdager vinter/vår 2021

  • Tirsdag 6 april 2021

  • Fredag 14 mai 2021

 

Barnehagen holder stengt ved alle planleggingsdagene.

 

Planleggingsdagene for barnehageåret  2020-2021 ble vedtatt i SU 16.06.2020