PLAN FOR FOREBYGGING OG TILTAK VED MOBBING I BARNEHAGEN

Myrsnipa barnehage har satt sammen en plan for hvordan vi skal håndtere mistanke om mobbing i barnehagen, og hvordan vi kan jobbe for å forebygge og stoppe mobbing hos oss.