Styret

Styret i Myrsnipa barnehage ble valgt på årsmøtet 09.04.2019

 

Styreleder        Kathrine Waite

Styremedlem    Anders Netland Jacobsen

Styremedlem    Stig Roar Malmanger

Styremedlem    Mette Vaage

Varamedlem     Jonas Fiskum Pedersen

 
What do you want to do ?
New mail