Livsmestring og helse

Satsingsområdet for året 2020-2021 er LIVSMESTRING OG HELSE. I Myrsnipa barnehage skal vi ha fokus på barnas psykiske og fysiske helse. Hos oss har de voksne kunnskaper om hva som bidrar til å bygge opp og støtte trivsel, livsglede, et godt selvbilde og følelsen av egenverd. Målet vårt er at alle barn skal oppleve vennskap, mestring, livsglede og respekt for den de er i barnehagen.

LIVSMESTRING OG HELSE

 
What do you want to do ?
New mail