MYRSNIPA BARNEHAGE

Myrsnipa barnehage eies og drives av samvirkeforetaket Porsholen 2 SA. Samvirkeforetaket består av foreldrene i barnehagen og øverste organ er Årsmøtet. Barnehagen åpnet 15. juni 1989 og har vært i stadig utvikling  siden den gang.Barnehagen har foretatt vellykkede tilpasninger til ulike reformer gjennom årene, driftsmessig såvel som økonomisk. Våre rammebetingelser er trygge og stabile. Barnehagen har to avdelinger. Måltrostavdelingen har plass til 12 barn i alderen 0-3 år og Hakkespettavdeling har plass til 20 barn i alderen 3-6 år.  Vi er en relativt liten barnehage der "alle kjenner alle". Mange opplever dette som trygt og oversiktelig. Vi legger stor vekt på samarbeidet med foreldrene. Det er viktig for oss at foreldrene er trygge på at barna deres har det godt hos oss. Derfor er vi opptatt av å lytte til foreldrene og ha dem med på laget! Barnehagen er godkjent etter Lov om barnehager og drives i samsvar med denne samt Rammeplan for barnehagen og andre relevante lover og forskrifter.